VANNKRAFTVERK

Teknisk Museum, Oslo, Norge | 2019

I samarbeid med Teknisk Museum har vi laget et nytt digitalt vannkraftverk: HydroHero. Kom og sveiv for å skape regn og generere elektrisitet!

Innlegg av installasjonen i kode24: https://www.kode24.no/koden-bak/slik-lager-de-spill-pa-teknisk-museum/71011741


We designed and developed and interactive digital hydropower installation: HydroHero! Use the pedals to make it rain and generate electricity! We worked in close collaboration with Teknisk Museum in Oslo during the development of this project.

We got featured for this project in the Norwegian tech site kode24: https://www.kode24.no/koden-bak/slik-lager-de-spill-pa-teknisk-museum/71011741