Teknisk museum: "Se Lyset"

Teknisk Museum, Oslo, Norge | 2017

I samarbeid med teknisk museum utarbeidet vi et konsept rundt det elektromagnetiske spekteret. Vi lagde flere små rom som tok for seg de ulike delene som f.eks radioaktiv stråling, synlig lys og radiobølger. 


We created an exhibition about the electromagnetic spectrum in collaboration with Teknisk Museum in Oslo. The exhibition is divided in several small rooms where visitors can experience different aspects of the electromagnetic spectrum, like radioactive radiation, visible light and radio waves.