HomeRisk

Teknisk Museum, Oslo, Norge | 2018


Strømbrudd! Er du forberedt?

Vi har opprettet to interaktive installasjoner og en info-stasjon om HomeRisk-prosjektet i samarbeid med Teknisk Museum. Prosjektet studerer risikostyringsstrategier når husholdninger møter sammenbrudd av elektrisitet og digital infrastruktur.Power outage! Are you prepared?

We created two interactive installations and an info-station about the HomeRisk research project in collaboration with Teknisk Museum in Oslo. The HomeRisk Project studies risk management strategies when households face collapsing electricity and digital infrastructure.