Teknisk museum "Se Lyset"

I samarbeid med teknisk museum utarbeidet vi et konsept rundt det elektromagnetiske spekteret. Vi lagde flere små rom som tok for seg de ulike delene som f.eks radioaktiv stråling, synlig lys og radiobølger. 

Levert: 2017