inspiria portal

Inspiria Science Center, Sarpsborg, Norge | 2018

Vi leverte en “portal” som fungerer som inngangsport til vitensenteret. Denne portalen er i konstant forandring: den skaper en opplevelse av ulike miljøer. Besøkende opplever noe nytt hver gang de besøker senteret og går gjennom denne inngangsporten.

Portalen er laget av seks 55 "skjermer som viser forskjellige miljøer samt med real-time statistikk, værdata og “fun-facts”.


Inspiria Science Center commissioned us to create a portal that works as a gateway to the science center. This portal is in constant change, themed by season and time of day. Visitors experience something new every time they visit the center and walk through this gateway.

The portal is made of six 55” screens showing different environments with real-time statistics, weather data and fun-facts.