Finn brannfellene AR

Energisenteret, Lillehammer, Norge | 2019

I samarbeid med Sixsides og Back leverte vi en augmented reality applikasjon til Energisenterets ny utstilling: “Elsikkerhet i Landbruket”. Løsningen består av en AR-app for iPad Pro der man kan utforske et virtuelt grisefjøs og lete etter brannfeller. Man kan se detaljerte utdrag av elementene i fjøs-systemene og utforske disse i 3D. Det digitale rommet er laget som en 1:1 match til det ekte rommet i utstillingen og fungerer som et "virtuelt vindu" til et levende fjøs.

I tillegg leverte vi en varmesøk installasjon hvor du kan skanne et rom og identifisere gjenstander som er altfor varme og kunne føre til en brannfare.


In collaboration with Sixsides and Back, we delivered an augmented reality application for Energisenteret's new exhibition: "Electricity Safety in Agriculture". The solution consists of an AR app for the iPad Pro where you can explore a virtual pig barn and look for fire hazards. You can see detailed snippets of the elements of the barge systems and explore them in 3D. The digital room is made as a 1: 1 match to the real room in the exhibition and acts as a "virtual window" to a live barge.

In addition, we provided a “heat-search” installation where you can scan a room and identify objects that are too hot and could cause a fire hazard.