DuVerden

Porsgrunn, Norge | 2013

Leveranse av interaktive installasjoner til vitensenteret DuVerden i Porsgrunn. Vi var også konsulenter for planlegging og utforming av utstillingen som helhet.

Sjekk ut Du Verdens nettside: http://du-verden.no


An interactive gear-wall, a reflex-testing machine and flying color balls! These are some of the interactive installations we made for the Logistics zone at the maritime museum and science center DuVerden in Porsgrunn, Norway. We had a close collaboration with DuVerden and had full responsibility for planning and designing the exhibition in its entirety.

Check out Du Verden’s website here: http://www.du-verden.no/