DuVerden

Leveranse av interaktive installasjoner til vitensenteret DuVerden i Porsgrunn. Vi var også konsulenter for planlegging og utforming av utstillingen som helhet.

Levert: 2013

Nettside: http://du-verden.no
Omtale i Museumsnytt
http://www.museumsnytt.no/forside-liten/hard-pakke-til-grenland